Μνήμες ήχων από τη Μικρά Ασία

Κι αν κραυγάζει η ύαινα και τα θεριά 

αλυχτάνε,την ομορφιά της σιγαλιάς 

περίσσα τη χαλάνε,θ΄ακούγονται μιας 

συντροφιάς,οι ήχοι τους με νότες,

πως δεν αλησμονήσανε,πατρίδες τους

τις πρώτες.

 

Advertisements