Λόγος συνέπειας

Όταν καπνίζει ο λουλάς εσύ δε πρέπει να μιλάς!

Advertisements