Λύρας ύμνος

Εθνικός ύμνος με ποντιακή λύρα..

Advertisements