ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ σε διαφορετικές γλώσσες

Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του Νόμου τω τιμίω σου αίματι,τω Σταυρώ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς την αθανασίαν επήγασας ανθρώποις,Σωτήρ ημών δόξα σοι.

 

Advertisements