Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

..ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.

Πάσα η κτίσις ηλλοιούτο φόβω θεωρούσά σε εν σταυρώ κρεμάμενον,

Χριστέ,ο ήλιος εσκοτίζετο και γης τα θεμέλια συνεταράττετο,

τα πάντα συνέπασχον τω τα πάντα κτίσαντι.

Ο εκουσίως δι΄ημάς υπομείνας,Κύριε,δόξα σοι.

Advertisements
This entry was posted in video.