Ο Χριστός και η Παναγία εγγυώνται τα σύνορα της Ελλάδας

Ο κόσμος γύρω εγκυμονεί κινδύνους,λυσσομανάει ο διάβολος να καταστρέψει όσους μπορεί περισσότερους ανθρώπους και λαούς,λίγο πριν το οριστικό του τέλος.Σήμερα έχει ανδρωθεί υπέρμετρα το κακό,πολύ πιο ισχυρό ακόμη και από την εποχή της κραταιάς αρχαίας Ρώμης.Η ανθρώπινη γνώση έχει υπερβεί τα εσκαμμένα,τέτοια συσσώρευση γνώσης ποτέ και σε καμιά εποχή δεν υπήρξε.Ο άνθρωπος διαθέτει όπλα καταστροφής ανυπέρβλητα με ανθρώπινα κριτήρια,τώρα πλέον θα μιλήσει ο Θεός,πάντα βεβαίως μιλάει ο Θεός,αλλά τώρα επειδή τα γεγονότα συμπυκνώνονται και η γνώση κατέχεται από διεφθαρμένους ανθρώπους η σωτηρία δεν θα έλθει από τον άνθρωπο όπως νομίζουμε οι αφελείς θεωρώντας τα επιτεύγματά μας ως πανάκεια για ένα σίγουρο και ασφαλές μέλλον στο ανθρωποκεντρικό πλαίσιο που τοποθετήσαμε τον εαυτό μας.Είναι μέγα λάθος ο ανθρωποκεντρισμός,επειδή ο άνθρωπος φέρει στα κύτταρά του το προπατορικό αμάρτημα.Κουβαλάμε από γενιά σε γενιά την αναίδεια και την παρακοή του Αδάμ.(Ο συναίδιος Λόγος του προανάρχου Πατρός,μη χωρισθείς των άνω,νυν επέστη τοις κάτω,δι΄άκραν ευσπλαχνίαν,οίκτον λαβών,του καθ΄ημάς ολισθήματος,και του Αδάμ την πτωχείαν αναλαβών,εμορφώθη το αλλότριον).Ο παλαιός Αδάμ ως πρόσωπο σώθηκε με τον ερχομό,το πάθος και την ανάσταση του Χριστού,ο νέος Αδάμ είναι ο ίδιος ο Χριστός ως τύπος,για κάθε άνθρωπο με το στίγμα του Αδάμ-όλοι έχουμε το στίγμα του Αδάμ-που θέλει να σωθεί ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού πάνω στη γη.Ο παλαιός Αδάμ όταν έφυγε από τον παράδεισο συνέχεια έκλαιγε,λυπόταν που έχασε την ευδαιμονία του παραδείσου,περιφερόταν ως πάροικος ανάμεσα σε αγκάθια και τριβόλια χωρίς την ελπίδα και πέτρα να σταθεί.Έτσι,σε αυτή τη θέση βρισκόμαστε κι εμείς όταν απομακρυνόμαστε από τον Θεό,υπάρχει όμως τώρα τη περίοδο του ελέους όσο θα υπάρχει αυτός ο κόσμος και εμείς στη σύντομη ζωή μας η ελπίδα της επιστροφής και η σωτηρία,έχουμε πέτρα να σταθούμε,κι αυτή είναι ο Χριστός ο σωτήρας όλου του κόσμου.Αν θέλουμε να σωθούμε ας ακολουθήσουμε εκείνο που είπε ο Σέρβος πατέρας Ιουστίνος Πόποβιτς,να γίνει Χριστοκεντρική η ζωή μας.Με τον ερχομό του Χριστού,το πάθος και την ανάσταση η ελπίδα της επιστροφής στη πατρίδα από την οποία απομακρυνθήκαμε δε χάθηκε,είμαστε ό,τι είμαστε,ξέρει ο Θεός ποιοί είμαστε,ας πούμε θέλω να σωθώ με αληθινή μετάνοια,όπως έκανε ο τελώνης,όπως επέστρεψε ο άσωτος υιός,ακολουθώντας τα βήματά του με πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτόν,και εκείνος θα κάνει όλα τα άλλα.Ο Πατέρας Θεός απέστειλε τον υιό του ως σωτήρα όλου του κόσμου,όχι μόνο του ανθρώπινου γένους,όλης της δημιουργίας από την πτώση της μέσω της παρακοής του Αδάμ.Αυτός είναι η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή,ο λόγος της ύπαρξης μας.Μέσω του Θεικού Λόγου ο άνθρωπος σώζεται,άλλη οδός δεν υπάρχει.Αυτός ο Λόγος σήμερα διώκεται,η ίδια η ζωή από την οποία αντλούμαι ζωή καταδιώκεται,βλασφημείται,λοιδορείται,βρίζεται.Κάποιοι το κάνουν νομίζοντας ότι υπηρετούν τον Θεό μέσα στη πλάνη τους, με το να καταστρέφουν το περιβάλλον και να δολοφονούν ανθρώπους,αυτά δε τα θέλει ο Θεός επειδή ό,τι έφτιαξε ο τριαδικός Θεός το αγάπησε υπερβολικά,άλλοι νομίζουν ότι υπηρετούν την αξία άνθρωπος και προσπαθούν να τον θεοποιήσουν με ανθρώπινα κριτήρια,αλλοιώνοντας τους νόμους του,ο άνθρωπος όμως δε μπορεί να έχει μέλλον αλλά φθορά και θάνατο χωρίς τη παρουσία του Χριστού στη ζωή μας,η ανθρώπινη ζωή χωρίς τη Ζωή δεν έχει ζωή.

Advertisements
This entry was posted in video.