Κύριε εκέκραξα προς σε

Κύριε εκέκραξα προς σε,εισάκουσόν μου,

πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου εν τω κεκραγέναι με προς σε,

κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου,

έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή..

(Κύριε έκραξα προς εσένα,άκουσέ με,πρόσεξε τη φωνή της κραυγής μου που δέεται σε σένα,ας κατευθυνθεί η προσευχή μου ενώπιόν σου ως ευχάριστο θυμίαμα,σε ικετεύω με υψωμένα τα χέρια μου ως θυσία εσπερινή)

Advertisements