Ευχαριστούμεν σοι,Κύριε ο Θεός ημών

‘Ευχαριστούμεν σοι,Κύριε ο Θεός ημών,ένεκεν των καθ΄ημέραν σου αντιλήψεων.Ότι ελευθεροίς ημάς αεί τους αμαρτωλούς εκ πειρασμών και θλίψεων ανθρωπίνων και της των δαιμόνων επιβουλής,ο μόνος φοβερός και αμνησίκακος,ο μόνος αγαθός και πολυέλεος,ο μόνος φιλάνθρωπος και μακρόθυμος,ο κατά πάσαν νύκτα και ημέραν μακροθυμών επί τοις αναριθμήτοις ημών πλημμελήμασι,ζητών αεί την σωτηρίαν ημών,ου την προς ημάς μακροθυμίαν πάσαι αι δυνάμεις των αγίων Αγγέλων υπερεκπλήττονται.’

Αν δεν ευχαριστούμε Αυτόν που τα πάντα συνέχει και ορά ανά πάσα στιγμή,αν δεν ευχαριστούμε Εκείνον που βοηθάει και ελευθερώνει πάντοτε από τους πειρασμούς και τις ανθρώπινες θλίψεις από τις επιβουλές των δαιμόνων,ποιόν θα ευχαριστήσουμε?Είναι Εκείνος που πραγματικά μας αγαπάει,είναι φοβερός και αμνησίκακος,αγαθός και πάντα περιμένει ως στοργικός πατέρας,ο μόνος που αγαπάει τον άνθρωπο μακροθυμεί μέρα και νύχτα παρ΄ότι βλέπει τα αναρίθμητα λάθη μας να συσκοτίζουν το νου μας,αν δεν ευχαριστούμε Εκείνον που σώζει και εκπλήττονται οι ουράνιες δυνάμεις,ποιόν θα ευχαριστήσουμε?Δεν υπάρχει κανένας άλλος!

Advertisements
This entry was posted in video.