Φούσκωσε ο ποταμός

Φούσκωσε το ποτάμι παίρνοντας σύριζα την ελιά..

Advertisements