Δοξαστικό των Αίνων

Από τα ωραιότερα δοξαστικά που ακούγονται τη περίοδο της νηστείας της σαρακοστής είναι το παρακάτω.Ο άνθρωπος που αναζητεί βοήθεια και λύτρωση βαδίζει προς το πάθος,το θάνατο του παλαιού ανθρώπου,ακολουθεί τα βήματα του Χριστού το καιρό της εγκρατείας που είναι η σαρακοστή.’Ετσι ώστε πορευόμενοι μέσα από τα σκοτάδια των παθών να συναντήσουμε το αληθινό φως της αναστάσεως.

΄Τοις εν σκότει αμαρτημάτων πορευόμενοι,φως ανέτειλας,Χριστέ,τω καιρώ της εγκρατείας,και την εύσχημον ημέρα του πάθους σου δείξον ημίν,ίνα βοώμεν σοι,Ανάστα,ο Θεός,ελέησον ημάς.

Advertisements