Ο μέγας εχθρός του ανθρώπου

Μια ομιλία του πατέρα Νίκωνος περί του μεγαλύτερου εχθρού των ανθρώπων.Ο πιο έμπειρος,ο πιο πονηρός εχθρός μας δεν είναι δυνατός,δεν ασκεί βία,μόνο ελκυστικός γίνεται ώστε να παγιδεύσει,δύναμη παίρνει από τα λάθη των ανθρώπων.Αδυνατεί ενώπιον του Χριστού,και ό,τι κάνει του επιτρέπεται από τον Θεό,αρκεί να θυμηθούμε δύο περιπτώσεις,η πρώτη είναι οι πειρασμοί του Χριστού στην έρημο και είναι τύπος ανάλογης αντιμετώπισης των πειρασμών από τον άνθρωπο,και το δεύτερο το γεγονός του δαιμονισμένου που παρακάλεσε η λεγεώνα τον Κύριο να επιτρέψει να πάει στην αγέλη των χοίρων..

Advertisements
This entry was posted in video.