Περί ελληνικής μπαράκας

Τσόπα,μη κρένεις άλλο,κουρκούτι μου ΄κανες το τσερβέλο!Αμπονώρα ξύπνησες και με παρλάκιασες με τσι παρόλες σου,άσε με να πάρω το σουρούπι μου.Φόροι,φόροι και κλωνί όβολα στη μπρούσα,δε μου φτάκανε τα όβολα να ΄γοράσω τη λεφτή,από βραδύς ξανά με τη κλώδα θα τη βγάλω ένα δρώγκο.Κουτσούνες είχομε καταής μπρικέτι ψες,μα δε λικάστηκα ούτε μία με το κατσαούνι,τα κλιτσιά δε με βαστάγανε,και μα το θεό δεν έβαλα μπουτσούνι στη μπόκα μου γιατί με πονούσε η δεντούρα.Κι αυτές οι αναράιδες οι κεντρίνες βουρ και βουρ πάνω απ΄το τσερβέλο,τσου μυρίζουνε τα λιόστα,και μία απ΄αυτές μου τσίντησε τσι κουτάλες.Να ένας φούστουλας εδεπά,να ΄χω θέλημα και να μη μπορώ!Επήα στο θήναλο και με ένα μποτσόνι γιόμισα άρμη να πιω να περάσει η δεντούρα και αλησμόνισα να καθαρίσω τα ζιμπίλια,τα καρατέλα και τα βουτσιά.Τελεόραση γλέπεις κάνε,τρέμει το φυλλοκάρδι σου να γλέπεις τη Τρέμη,φτενή δε λέω και όμορφη,αλλά ότα κρένει.,σεισμούς,λιμούς και γλυκάδι το στόμα της,σου κάνει το γιόμα κάθε βράδυ με τσι παρόλες τηςδε φελάει έτσι.Αμητί,όλο για τη μπαράκα κλωθέρνει και με τα πίτυρα μας αλειμουτρίζει λες και άλλο θέλημα δεν έχομε.Παναειπεί κάνει το θέλημα της,πρικά όλα,μα για τσου στεκούμενους σφαλισμένη η μπόκα.Κι από πού να υπάρχει σκέπαση,τα σκουτιά ξυκλίζονται,τα παιδιά γίνανε σα τσου στρούνους και φεύγουνέτε,και τα καψερά τα γερόντια στα στερνά στέκονται πότε στη στιά και πότε στο πεζούλι και αναριτσιαίνουν για το χειρότερο.Μου κάετε ότι μας περνάνε για τούφο,τα τσάχαλα έχουνε πιο πολύ αξία,λαχτίζω να τσου καταλάβω,δε γλέπουν ολόυρα τα τσαμένα τα παιδιά που χαλεύουν ένα μπουτσούνι χαψιά μπουκουβάλα από τσιμουρόλαδο.Εούτοι είναι σα τσου τζιτζιφιόγκους τσου τσουρουτιασμένους,κλωνί δε νοιάζονται,φροκαλούνε όλα τα όβολα και τα ντριμώνουνε τσι μπρούσες τους.Καλλιερμένο χωράφι κι αμπέλι απάρειακαν και ΄βγαλε βατσουνιές,τσάμπα τα ορδίνια που κάμανε,δε μπορεί να περάσει άνθρωπος άμα δεν έχει και μια τρουτσέτα στο χέρι.Τα ορνίθια και τα καλύβια,τα χέρισα και τσι κεντρομάδες βάλανε στόχο και δε θα μείνει κλωνί πιριουσία από τσου παλιούς.Στάχτη και μπαρούτι τα κάμανε,σίσκαρα θα τα πάρουνε και θα μείνουμε στην όγρητα και στο κρύγιο να μας φάνε τα σκυλιά και τα κουτσέλια όταν έχει τραμουντάνα.

Advertisements