Νo Greek TV

Λόγω ανύπαρκτης ελληνικής τηλεόρασης και επειδή κόπτονται όλοι οι ταγοί για την Ελλάδα και τη προβολή της συνεχίζουμε το μουσικό ταξίδι στη χερσόνησο του Αίμου.

Advertisements