Μ.Φαμμέλος-Γ.Δημητριάδης

Γύρω μου η χώρα μίλια καμμένη γη..

Advertisements