Λιόγερμα

Έγειρε ο ήλιος το βαρύ κεφάλι του στη δύση
και τις ακτίδες του μιά-μιά στη θάλασσα βουτάει
κάπου εδώ και σήμερα πάλι θα τερματίσει
κι’ άλλοι τον περιμένουνε το φως του να τους πάει.
 
Άλλη μιά μέρα ξεψυχά, άλλη μιά μέρα σβήνει
φεύγει ο ήλιος και νυχτιά ξοπίσω του αφήνει.
Το τελευταίο του ζεστό στο χώμα αφήνει χάδι
και μακροσέρνουν οι σκιές και σμίγουν το σκοτάδι…!
Advertisements